พอช.-ภาคีเครือข่ายจัดงาน ‘20 ปี พม.’ วันที่สอง ยื่น 11 ข้อเสนอ ‘ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ’ ถึงกระทรวงพม. :

พอช.-ภาคีเครือข่ายจัดงาน ‘20 ปี พม.’ วันที่สอง ยื่น 11 ข้อเสนอ ‘ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ’ ถึง…

Read More

“20 ปี พม. พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ” :

“20 ปี พม. พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ” : วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวล…

Read More

พม. จัดงานวันปกรณ์ 65 ยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม :

พม. จัดงานวันปกรณ์ 65 ยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม : วันที่ ( 30 ก.ย…

Read More

พก. จัดเวที Ted Talk คนพิการสร้างแรงบันดาลใจ งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” :

พก. จัดเวที Ted Talk คนพิการสร้างแรงบันดาลใจ งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุ…

Read More

ซีพีเอฟ ดันเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรม-ออนไลน์ มุ่งสู่ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) :

ซีพีเอฟ ดันเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรม-ออนไลน์ มุ่งสู่ฟาร์มอัจฉริยะ (Sma…

Read More

พม. จับมือ ธอส. หนุนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม 3 จังหวัด ขยายโอกาสการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคม :

พม. จับมือ ธอส. หนุนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม 3 จังหวัด ขยายโอกาสการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนเป…

Read More

กอ.รมน.ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาสื่อบุคคล” ในการนำเสนอข่าวสาร :

กอ.รมน.ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาสื่อบุคคล” ในการนำเสนอข่าวสาร : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน…

Read More

เสาร์ที่ 1 ต.ค. 65 ! ช่อง 3 อวดร้านอร่อยย่านเจริญกรุง ควบคู่สาระ หนังดัง พร้อมชม “ไก่ วรายุฑ” เปิดใจเคยถูกห้ามออกโทรทัศน์นาน 5 ปี :

เสาร์ที่ 1 ต.ค. 65 ! ช่อง 3 อวดร้านอร่อยย่านเจริญกรุง ควบคู่สาระ หนังดัง พร้อมชม “ไก่ วราย…

Read More