รมว.พม. ย้ำถอนรากถอนโคนค้ามนุษย์ ต้องทำงานมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ บูรณาการเครือข่ายทำงานร่วมกัน :

รมว.พม. ย้ำถอนรากถอนโคนค้ามนุษย์ ต้องทำงานมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ บูรณาการเครือข่ายทำงานร่…

Read More