สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทำครัวเคลื่อนที่โครงการน้ำพระทัยพระราชทานมอบอาหารกล่อง แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ระเบิดและไฟไหม้ :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทำครัวเคลื่อนที่โครงการน้ำพระทัยพระราชทานมอบอาหารกล่อง แก่ผู้ประสบ…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จัดพิธีเปิดโครงการครัวจิตอาสา :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัล…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ อาคารสำนักงาน :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ อาคารสำนักงาน : เมื…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดพิธีเปิดโรงครัวจิตอาสา  โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  แ…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อแม่เพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อแม่เพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แ…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดแถลงข่าว และพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดแถลงข่าว และพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลสลากแก่ผู้ถูกรางวัล :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลสลากแก่ผู้ถูกรางวัล : พลตร…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมการมอบอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ให้กับผู้ประสบความเดือดร้อน :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมการมอบอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ให้กับผู้ประสบความเ…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิร…

Read More