สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565” :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่ง…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” (ครั้งที่ 2) :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชท…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้จัดตั้งกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้จัดตั้งกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนขึ้น เพื่อรณรงค์ห…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทำครัวเคลื่อนที่โครงการน้ำพระทัยพระราชทานมอบอาหารกล่อง แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ระเบิดและไฟไหม้ :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทำครัวเคลื่อนที่โครงการน้ำพระทัยพระราชทานมอบอาหารกล่อง แก่ผู้ประสบ…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จัดพิธีเปิดโครงการครัวจิตอาสา :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัล…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ อาคารสำนักงาน :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ อาคารสำนักงาน : เมื…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดพิธีเปิดโรงครัวจิตอาสา  โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  แ…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อแม่เพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อแม่เพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แ…

Read More

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดแถลงข่าว และพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดแถลงข่าว และพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง…

Read More