พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดครุฑ ช่างหล่อ และชุมชนประชารวมใจจรัญ 25 บางขุนศรี :

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดครุฑ ช่างหล่อ และชุมชนประชารวมใ…

Read More

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนอบรม อพม. เพื่อยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน :

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนอบรม อพม. เพื่อยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย…

Read More

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุวัย 80 ปี ที่ถูกหลานชายเมากัญชาทุบตี ตามที่เป็นข่าวในสื่อออนไลน์ :

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุวัย 80 ปี ที่ถูกหลานชายเม…

Read More

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด “ตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้” :

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด “ตรวจว…

Read More

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด :

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด : “ตรว…

Read More

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด “ตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้” :

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด “ตรวจว…

Read More

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและสนับสนุน มหกรรมวันผู้สูงอายุสากล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 และเชิญชวนส่งความห่วงใยต่อผู้สูงอายุ :

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและสนับสนุน มหกรรมวันผู้สูงอายุสากล ครั…

Read More

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้า “จัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากร พม. ประจำปี 2565” รุ่นที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลากรเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ :

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้า “จัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากร พม. ประจำปี 2565…

Read More

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนอบรม อพม. ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน :

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนอบรม อพม. ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพ…

Read More

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม อบรมให้ความรู้ : มาตรฐานหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ภายในเรือนจำ ในรูปแบบออนไลน์ :

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม อบรมให้ควา…

Read More