สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 23-27 มกราคม 2566 :

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 23-27 มกราคม 2566 : ข้าวโพด : ราคาทรงตัว ข้าวโพดเลี…

Read More

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 9-13 มกราคม 2566 :

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 9-13 มกราคม 2566 : ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น ข้าวโพดเ…

Read More

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 3-6 มกราคม 2566 :

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 3-6 มกราคม 2566 : ข้าวโพด : ราคาทรงตัว ข้าวโพดเลี้ย…

Read More

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 :

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 : ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น ข้าวโพ…

Read More

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2565 :

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2565 : ข้าวโพด : ราคาทรงตัว …

Read More

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2565 :

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2565 : ข้าวโพด : ราคาลดลง ข้าว…

Read More

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 10-14 ตุลาคม 2565 :

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 10-14 ตุลาคม 2565 : ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น สภาวะฝน…

Read More

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 :

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 : ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น ข้าวโพดเล…

Read More

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 26-30 กันยายน 2565 :

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 26-30 กันยายน 2565 : ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น ข้าวโพ…

Read More

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 กันยายน 2565 :

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 กันยายน 2565 : ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น ข้าวโพ…

Read More